İhtarname dilekçesi örneği,bankaya ihtarname nasıl çekilir?

2011-02-21 23:53:00

Bankaya İhtarname verme Örneği,Bankaya ihtarname Örneği,
KKDF - ihtarname Örneği

İHTARNAME

İhtar Edilen

Muhatap :

Adresi :

(Keşideci)
İhtar Eden :

Adresi :

İhtar Tarihi :

İhtar Konusu : Sözleşmeye aykırı değişiklik yapma, 4077/10,10/A,10/B,6md)

İzahat : 1-)Bankanız ……………………… şubesinde … / … /20… Tarihinde ………………………………-TL ……………………………… kredisini ……… vade ………… Faiz oranı ile aldım
2-) Krediye ait aylık taksit tutarları aksatılmadan ödenmektedir Ancak tarafıma gönderilen SMS/E-posta ile aylık taksit tutarlarından değişiklik yapıldığı belirtilmektedir
3-) Sözleşmenin devam ettiği süre içerisinde tek taraflı değişikliğin yapılması yasal olarak mümkün değildir Zira bu durum ileride doğabilecek telafisi imkânsız maddi ve manevi sıkıntılara sebebiyet verecektir Bu bağlamda doğabilecek hukuki neticelerden sorumlu tutulamayacağım
4-) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında ki Kanunun 10, 10/A, 10/B ve 6/V Maddeleri hükümleri gayet açık ve sarih’tir Şöyle ki; “Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez Kredi veren tarafından artırılan faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz” 6/V Md:”Bir sözleşme şartının münferiden tartışıldığı ileri sürülüyorsa bunu ispat yükü satıcıya/sağlayıcıya/kredi verene aittir”

Sözleşmede;
a) Tüketici kredisi tutarı,
b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,
d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,
Yasal hükümlere rağmen tüm bu yapılan işlemler hukuki mesnetlerden yoksundur
5-) İşbu nedenlerden dolayı yapılan artışın durdurulmasını, fazladan tahakkuk edilmiş bedelin tarafıma iadesini, aksi takdirde tüm yasal haklarımı kullanarak yargısal süreç başlatacağımı “İHTAR” en bildiririm

İhtar Edenin (Ad, Soyad ve İmzası)

1032
0
0
Yorum Yaz